นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารบริษัท ดับเบิล พีแลนด์ จำกัดและผู้ก่อตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทค ซิตี้ และคณะฯ มอบเงินแก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 200,000 บาท

นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารบริษัท ดับเบิล พีแลนด์ จำกัดและผู้ก่อตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทค ซิตี้ และคณะฯ มอบเงินแก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 200,000 บาท

 

นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารบริษัท ดับเบิล พีแลนด์ จำกัดและผู้ก่อตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทค ซิตี้ และคณะฯ มอบเงินแก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 200,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย บรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งจะสามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

Related posts