บริษัทดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้ จัดสรรที่ดินกว่า 12 ไร่ รองรับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย (ชมคลิป)

บริษัทดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้ จัดสรรที่ดินกว่า 12 ไร่ รองรับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่บริษัทดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ได้นำชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยจากโครงการฯ ลงพื้นที่บริเวณ ม.6 ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อทำการจับสลากเลือกแปลงที่ดินสำหรับเช่าปลูกสร้างที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ ทั้งนี้ทางบริษัทดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ได้จัดทำแผนรองรับด้านที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยมีการลงพื้นที่ทำการสำรวจพบปะพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ตลอดมา ซึ่งเบื้องต้นพบว่ามีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากโครงการฯ จำนวน 14 หลังคาเรือนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย

ทั้งนี้หลังจากรับทราบข้อมูลปัญหาและความต้องการของชาวบ้านแล้ว ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดสรรที่ดินแห่งใหม่ บนเนื้อที่ ม.6 ต.เขาดิน อ.บางปะกง จำนวน 12 ไร่ 2 งาน เพื่อรองรับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
จากการสอบถามชาวบ้านที่ได้รับความเดือนร้อน กล่าวยอมรับว่าหลังทราบข่าวจากเจ้าของที่ว่าจะขายที่ดินก็รู้สึกกังวลมาก ไม่รู้จะย้ายไปพักอาศัยอยู่ที่ไหน แต่พอรู้ว่าทางโครงการฯ ได้มีการจัดหาที่ดินให้เช่าอาศัยในราคาถูก เหมาะสม เพื่อนำไปสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ที่สะดวก สบาย สะอาด และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ก็รู้สึกดีใจ ซึ่งนอกจากจะได้ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยใหม่แล้ว ในอนาคตหากโครงการฯก่อสร้างแล้วเสร็จ ชาวบ้านและคนในชุมชนก็จะมีสาธารณูปโภคและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคง เป็นการสร้างอนาคตใหม่ให้ลูกหลานต่อไป

 

Related posts