บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัดหรือโครงการจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรม บลูเทค ซิตี้ ร่วมกับ อบต. สองคลองและสมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม “ปลูกป่า เก็บขยะ “ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ (ชมคลิป)

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัดหรือโครงการจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรม บลูเทค ซิตี้ ร่วมกับ อบต. สองคลองและสมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม “ปลูกป่า เก็บขยะ “ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์

 

 

ณ บริเวณป่าชายเลน ณ ต.สองคลอง อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่17 ธ.ค. 2561​ ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ หมู่6 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
บริษัท ดับเบิ้ลพีแลนด์ จำกัด หรือโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบลูเทค ซิตี้ นำโดย ผู้บริหารโครงการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล สองคลอง และสมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม “ปลูกป่า เก็บขยะ ” เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ โดยมีสุชาติ แสวงไวศยสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยผู้บริหารโครงการนิคมบลูเทค ซิตี้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูนักเรียนและประชาชนนในพื้นที่ตำบลสองคลอง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าและเก็บขยะจำนวนมาก

ทั้งนี้โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ ได้ตระหนักและเล็งเห็นว่า ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนในปัจจุบันนี้ มีปริมาณงลดน้อยถดถอยลงไปเรื่อยๆ อีกทั้งป่าชายเลนถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามหาศาล และมีความงสำคัญต่อมนุษย์หลายรูปแบบ ทั้งยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำ ในขณะเดียวกัน ป่าชายเลนยังทำหน้าที่เสมือนเขื่อนป้องกันคลื่นลมจากทะเลที่สามารถซ่อมแซมตัวเองจากพายุได้ เพื่อให้คงความงสมบูรณ์ของธรรมชาติ สืบไป รวมทั้งสานสัมพันธ์สามัคคีเสริมสร้างความปรองดอง ของกลุ่มเด็ก เยาวชน ข้าราชการ องค์กรงปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เอกชนและภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราให้เกิดงงขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนสืบไป

 

*************

ขอขอบคุณ ภาพข่าว จาก สนามข่าว ช่อง 7 สี

Related posts