บูลเทค ซิตี้ร่วมสนับสนุนผ้าห่มให้แก่โรงเรียนบางปะกง “ บวรวิทยายน ”

บูลเทค ซิตี้ร่วมสนับสนุนผ้าห่มให้แก่โรงเรียนบางปะกง “ บวรวิทยายน ”

 


วันนี้(21 ก.พ.2563)เวลา 15.00 น.ที่โรงเรียนบางปะกง“ บวรวิทยายน ” บูลเทค ซิตี้ ได้มอบผ้าห่มเพื่อสนับสนุนนักเรียนดีเด่น “ เป็นคนดีศรีบวร ” ซึ่งโรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตอาสาและสร้างชื่อให้กับโรงเรียน เป็น คนดีศรีบวร ประจำประจำปีการศึกษา 2563 และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนอีกด้วย

Related posts