#BlueTech City ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ โดยมี หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมจัดบูทกิจกรรมมากมาย

#BlueTech City ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ โดยมี หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมจัดบูทกิจกรรมมากมาย

 

 


เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นำโดยนายธีระ พรชูตรง นายอำเภอบางประกง เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ต.หอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการจัดบูทกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ , หน่วยแพทย์บางปะกงเคลื่อนที่, กิ่งกาชาดบางปะกง ,ธนาคารออมสิน ,เกษตรอำเภอบางปะกง ฯลฯ

โครงการ ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ได้นำทีมงานร่วมกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทค ซิตี้ รวมทั้งออกหน่วยกาชาดจิตอาสาเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุ เพื่อมอบของบริจาคเช่น ข้าวสาร น้ำดื่ม กระดาษรองซับ และเข้าพูดคุยกับผู้ป่วยสูงอายุเพื่อให้กำลังใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเยียวยารักษาจิตใจ อีกด้วย

Related posts