บลูเทค ซิตี้ มอบถุงยังชีพ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

บลูเทค ซิตี้ มอบถุงยังชีพ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

เมื่อวันที่ (2 ส.ค.64) ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราทีมงานฝ่าย CSR ของโครงการจัดตั้งนิคมอุสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น อาทิเช่น ปลากระป๋องจำนวน 1,000 กระป๋อง , มาม่า จำนวน 1,020 ซอง , หน้ากากอนามัย จำนวน 500 กล่อง

โดยมี นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือ ผู้เฝ้าระวัง กักตัว 14 วัน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และกักตนเองที่บ้าน ส่งผลให้ขาดรายได้ในช่วงถูกกักตัว 14 วัน รวมถึงกลุ่มรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตและผู้ประสบวาตภัยอำเภอราชสาสน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Related posts