บริษัท ดับเบิลพีแลนด์ จำกัด (โครงการนิคมอุตสาหกรรม บูติคซิตี้) มอบน้ำดื่ม 3,000 ขวด ร่วมในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

บริษัท ดับเบิลพีแลนด์ จำกัด (โครงการนิคมอุตสาหกรรม บูติคซิตี้) มอบน้ำดื่ม 3,000 ขวด ร่วมในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติฉะเชิงเทรา โดยมีผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ

Related posts