คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเชิงพื้นที่ เดินทางมาติดตามฯ โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทคซิตี้ และแนวทางการอยู่ร่วมกันของนิคมอุตสากรรมกับชุมชนโดยรวม พร้อมพบปะและรับฟังข้อมูลจากผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่

คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเชิงพื้นที่ เดินทางมาติดตามฯ โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทคซิตี้ และแนวทางการอยู่ร่วมกันของนิคมอุตสากรรมกับชุมชนโดยรวม พร้อมพบปะและรับฟังข้อมูลจากผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่

 


บ่ายวันนี้ (23 พ.ย.61) นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารบริษัท ดับเบิล พีแลนด์ จำกัดและผู้ก่อตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทค ซิตี้ และคณะฯ ให้ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเชิงพื้นที่ ในโอกาสเดินทางมาติดตามฯ รับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลของโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทคซิตี้ และแนวทางการอยู่ร่วมกันของนิคมอุตสากรรมกับชุมชนโดยรวม พร้อมพบปะและรับฟังข้อมูลจากผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ และจากการพบปะพูดคุยกับผุ้ที่ได้รับผลกระทบ มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งออกมาเรียกร้องสิทธิ์ว่าไม่ต้องการ ECC ซึ่งจากการสอบถามกลุ่มชาวบ้านที่ลุกฮือมาเรียกร้องดังกล่าวปรากฎว่าบางส่วนไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลเขาดิน แต่มาเรียกร้องตนเองเสียสิทธิ์ ทำให้ทราบว่าอาจมีผู้ไม่หวังดี ที่จะทำให้บริษัทฯ เสียชื่อเสียง และทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจไปในทางที่ผิด ซึ่งผู้บริหารฯ ได้ออกมาอธิบายทำความเข้าใจ แต่ผู้เรียกร้องตะโกนเสียงดัง พูดวาจาไม่สุภาพ เพื่อกลบเกลื่อนเรื่องที่ตนเองมาเรียกร้องซึ่งไม่ใช่สิทธิ์ของตนเองเลย


ต่อมา บริษัทฯ ได้นำเอกสารหลักฐานไม่ว่าจะเป็นเช่าที่ดิน เช่าช่วง ของนางสาวนรี ศรประสิทธิ์ อยู่บ้านเลขที่ 3/3 หมู่2 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งหนึ่งในผู้เรียกร้องว่าได้รับความเสียหาย แต่บริษัทฯ ได้ตรวจพบว่ามีหนังสือสัญญาตกลงรับค่าทดแทน ลงวันที่ 11 กรกฏาคม 2561 นางสาวนรีฯ ได้รับเงินค่าชดเชยค่ารื้อถอน และหนังสือยกเลิก จากเจ้าของที่ดินเดิม(ตามรูปภาพที่ถ่ายสัญญายกเลิกไว้) ไปเรียบร้อยแล้ว แต่นางสาวนรีฯ ตอบไปว่าไม่รู้เป็นเงินค่าอะไร


สำหรับกรณีนางวันดี บัวพรม ได้กล่าวต่อหน้าสื่อมวลชนว่าตัวเองได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน บริษัทฯ ได้ชี้แจงในกรณีนี้ว่า ความจริงแล้วนางวันดีฯ ไม่ได้รับความเดือนร้อนเลย เพราะได้เช่าที่ดินจากเจ้าของที่ดิน ระยะเวลา 1 ปี เพื่อทำประกอบอาชีพเลื้ยงปลา แต่นำไปให้นายวิฑูรย์ บุญอุย เช่าช่วงทำนาต่อ โดยได้จ่ายเงินให้นางวันดี บัวพรม เป็นค่าเซ้งที่ดินดังกล่าว เป็นเงิน 800,000.-บาท ระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่ก็ยังมาเป็นหนึ่งในผู้เรียกร้อง ซึ่งทั้งหมดบริษัทฯ ได้เก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานแล้ว และจะดำเนินการกับบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และทำให้บริษัทฯ เสียชื่อเสียงต่อไป ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเชิงพื้นที่ ได้รับทราบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้ว

 

Related posts