BLUETECH CITY และ DOUBLE P LAND จับมือ มรภ. ราชนครินทร์ จับมือ จัดโครงการ STAR OF THE FUTURE เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

BLUETECH CITY และ DOUBLE P LAND จับมือ มรภ. ราชนครินทร์ จับมือ จัดโครงการ STAR OF THE FUTU…

Read More

กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากร เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เพื่อการพัฒนาบุคลา…

Read More