ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ ในนามประธานบริษัท เค.บิวเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับรางวัล ผู้บริหารแห่งปี 2564 CEO THAILAND AWARDS 2021

ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ ในนามประธานบริษัท เค.บิวเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับ…

Read More

กรมโยธาธิการ ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอีอีซี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 8 ระบบย้ำยุทธศาสตร์ชาติ ยกระดับเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดีขึ้น (ชมคลิป)

กรมโยธาธิการ ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอีอีซี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้า…

Read More

คนนอกพื้นที่อ้างตัวเป็น NGO งง!!!!ชาวบ้านเห็นด้วยกับโครงการนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ ต้องการพัฒนาให้พื้นที่เจริญ รองรับอีอีซี

คนนอกพื้นที่อ้างตัวเป็น NGO งง!!!!ชาวบ้านเห็นด้วยกับโครงการนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ ต้องก…

Read More

คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเชิงพื้นที่ เดินทางมาติดตามฯ โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทคซิตี้ และแนวทางการอยู่ร่วมกันของนิคมอุตสากรรมกับชุมชนโดยรวม พร้อมพบปะและรับฟังข้อมูลจากผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่

คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเชิงพื้นที่ เดินทางมาติดตามฯ โค…

Read More