EA ร่วมกับบลูเทคซิตี้ และมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มอบชุดตรวจโควิด-19 หรือ Antigen Test Kit หรือ ATK พร้อมชุด PPE ให้อำเภอพนมสารคาม เพื่อใช้ในภารกิจโควิด-19 ในพื้นที่

EA ร่วมกับบลูเทคซิตี้ และมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มอบชุดตรวจโควิด-19 หรือ Antigen Test Kit หร…

Read More

EA บลูเทคซิตี้ และมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มอบชุดตรวจโควิด-19 หรือ Antigen Test Kit หรือ ATK พร้อมชุด PPE และหน้ากากอนามัย ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดิน เพื่อใช้ในภารกิจโควิด-19 ในพื้นที่

EA บลูเทคซิตี้ และมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มอบชุดตรวจโควิด-19 หรือ Antigen Test Kit หรือ ATK …

Read More

“BLUETECH CITY” บริจาคน้ำดื่มให้ พมจ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอัคคีภัย และ คนพิการ คนด้อยโอกาส คนยากไร้

“BLUETECH CITY” บริจาคน้ำดื่มให้ พมจ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอัคคีภัย…

Read More

บริษัทพลังงานบริสุทธิ์มอบเครื่องฟอกอากาศเพื่อฆ่าเชื้อโรค เพื่อใช้ใน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ

บริษัทพลังงานบริสุทธิ์มอบเครื่องฟอกอากาศเพื่อฆ่าเชื้อโรค เพื่อใช้ใน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมค…

Read More

มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มอบอุปกรณ์การเรียน หน้ากากอนามัย และข้าวสารอาหารแห้งให้กับวัดและสำนักสงฆ์

มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มอบอุปกรณ์การเรียน หน้ากากอนามัย และข้าวสารอาหารแห้งให้กับวัดและสำนั…

Read More