กลุ่มช่วยกัน มอบเครื่องกรองอากาศ และถุงยังชีพพร้อมอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ให้กับจังหวัดชัยภูมิและสนับสุนอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนรวมราฎษร์วิทยานุกุล

กลุ่มช่วยกัน มอบเครื่องกรองอากาศ และถุงยังชีพพร้อมอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ให้กับจังหวัดชัยภ…

Read More

EEC HDC เดินหน้าหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นในอีอีซี มุ่งพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมชั้นสูง เสริมแก่งอุตสาหกรรมสมัยใหม่

EEC HDC เดินหน้าหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นในอีอีซี มุ่งพัฒนาทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโน…

Read More