#BlueTech City ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ โดยมีหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมจัดบูทกิจกรรมมากมาย

#BlueTech City ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ โดยมีหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้…

Read More