๒ เมษายน ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้

๒ เมษายน ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเ…

Read More